Inductieverwarming sinds 2000

Ontdek
Sluit dit zoekvak.

Inductieverharding van wielen

  Inductieharden van wielen is een proces waarbij het oppervlak van tandwielen wordt verwarmd en geblust om hun hardheid en slijtvastheid te vergroten. Inductieverwarming maakt gebruik van een elektromagnetisch veld om warmte te genereren in een geleidend materiaal zonder contact of vlam. Inductieharden kan worden toegepast op verschillende soorten tandwielen, zoals rechte tandwielen, schuine tandwielen, conische tandwielen en wormwieloverbrengingen.

Inductieverharding van wielen 1

Wat zijn voordelen van inductieharden van wielen?

  Inductieharden van wielen heeft verschillende voordelen ten opzichte van conventionele warmtebehandelingsmethoden, zoals:

 • Efficiënt: Inductieverwarming verwarmt alleen het gedeelte van het wiel dat nodig is voor uitharding, wat resulteert in lagere energiekosten en snellere verwarmingscycli.
 • Herhaalbaarheid: Inductieverhitting zorgt voor een nauwkeurig en consistent warmteprofiel dat kan worden gecontroleerd en geautomatiseerd.
 • Selectiviteit: Inductieverwarming maakt het mogelijk warmte toe te passen op specifieke delen van het wiel zonder aangrenzende gebieden of materialen aan te tasten. Dit minimaliseert vervorming, scheuren en restspanningen in het wiel.
 • Veiligheid: Inductieverwarming maakt geen gebruik van open vuur of hete ovens, waardoor het risico op brandgevaar en brandwonden wordt verminderd.

Wat zijn nadelen van inductieharden van wielen?

 • Kosten: Inductie verwarmingsapparatuur is over het algemeen duurder dan conventionele warmtebehandelingsapparatuur. Het kan ook regelmatig onderhoud vereisen en kalibratie om optimale prestaties te garanderen.
 • Ingewikkeldheid: Inductieverwarming vereist een zorgvuldig ontwerp en selectie van de inductiespoel, voeding, frequentie en koelsysteem om te passen bij de wielgeometrie, het materiaal en de hardingsvereisten. Mogelijk zijn er ook speciale armaturen en sensoren nodig om de procesparameters te bewaken en te regelen.
 • Beperkingen: Inductieverwarming is mogelijk niet geschikt voor sommige wielmaterialen of vormen met een lage elektrische geleidbaarheid, hoge magnetische permeabiliteit of complexe geometrie. Het kan ook ongewenste effecten veroorzaken, zoals oververhitting, ontkoling of vervorming als het niet correct wordt toegepast.

Hoe een inductieverwarmingssysteem kiezen voor hardingswielen?

  Om een ​​te kiezen inductie verwarmingssysteem voor uitharding wielen, moet u rekening houden met deze factoren:

 • Power: Het vermogen van de inductieverhittingssysteem bepaalt hoe snel en hoe diep het wiel verwarmd kan worden. Hogere vermogens zijn geschikt voor grotere wielen of hogere hardingstemperaturen. Het vermogen is ook van invloed op de energie-efficiëntie en bedrijfskosten van het systeem.
 • Frequentie: De frequentie van het inductieverwarmingssysteem beïnvloedt de penetratiediepte en koppelingsefficiëntie van de warmte. Hogere frequenties worden gebruikt voor oppervlakteverhardingstoepassingen, terwijl lagere frequenties worden gebruikt voor diepere verhardingstoepassingen. De frequentie hangt ook af van de elektrische geleidbaarheid en magnetische permeabiliteit van het wielmateriaal.
 • Spoel ontwerpDe spoel ontwerp moeten overeenkomen met de vorm en grootte van het te harden wieloppervlak, gelijkmatige verwarming bieden en oververhitting van aangrenzende gebieden of materialen voorkomen. De spoel moet ook watergekoeld zijn om oververhitting en schade te voorkomen. Verschillende spoelontwerpen kunnen nodig zijn voor verschillende soorten wielen, zoals rechte tandwielen, schuine tandwielen, conische tandwielen of wormwieloverbrengingen.
 • Procesregeling: De procesbesturingsmethode bepaalt hoe nauwkeurig en consistent de uithardingsparameters tijdens bedrijf kunnen worden bewaakt en aangepast. Verschillende procesbesturingsmethoden omvatten temperatuurterugkoppelingsregeling, vermogensterugkoppelingsregeling, op tijd gebaseerde regeling of op afstand gebaseerde regeling. De procescontrolemethode moet ervoor zorgen dat elk wiel wordt gehard volgens zijn eigen precieze specificaties en kwaliteitsnormen.

Hoe test ik de hardheid van wielen na inductieharden?

  Om de hardheid van wielen na inductieharden te testen, kunt u verschillende methoden gebruiken, afhankelijk van het type hardheidsmeting en de vereiste nauwkeurigheid. Enkele veelgebruikte methodes zijn:

 • Rockwell-hardheidstest: Dit is een methode waarbij een diamanten of stalen indenter met een bekende kracht in het oppervlak van het wiel wordt gedrukt en vervolgens wordt losgelaten. De indringdiepte wordt gemeten en omgezet in een hardheidsgetal. Rockwell-hardheidstest wordt veel gebruikt voor het testen van geharde of inductiegeharde onderdelen omdat het snel, gemakkelijk en niet-destructief is. Het is echter mogelijk niet geschikt voor dunne of gebogen oppervlakken of voor het meten van hardheidsgradiënten.
 • Vickers hardheidstest: Dit is een methode waarbij een diamanten piramide-indenter met een bekende kracht in het oppervlak van het wiel wordt gedrukt en vervolgens wordt verwijderd. De diagonale lengte van de indrukking wordt gemeten onder een microscoop en omgezet in een hardheidsgetal. Vickers-hardheidstest kan kleine gebieden met hoge nauwkeurigheid meten en kan worden gebruikt voor het testen van de diepte van de behuizing of de verhardingsdiepte door meerdere testpunten over de dwarsdoorsnede van het wiel in te stellen. Het vereist echter meer tijd en vaardigheid dan de Rockwell-hardheidstests en kan schade aan het oppervlak veroorzaken.
 • Ultrasone contactimpedantie (UCI) methode: Dit is een methode waarbij een ultrasone sonde met een diamanten indenter met een constante kracht in het oppervlak van het wiel wordt gedrukt en vervolgens met een hoge frequentie wordt getrild. De verandering in trillingsfrequentie als gevolg van contactimpedantie wordt gemeten en omgezet in een hardheidsgetal. De UCI-methode kan kleine gebieden met hoge nauwkeurigheid en snelheid meten zonder schade aan het oppervlak te veroorzaken. Het kan ook gebogen oppervlakken of complexe vormen meten die met andere methoden moeilijk te meten zijn. Het kan echter worden beïnvloed door oppervlakteruwheid, temperatuur of restspanning.
Onderzoek nu
fout:
Scroll naar boven

Krijg een offerte aan